Zachodnie Forum Gospodarcze 2018

Trzy dni rozmów o perspektywach rozwoju gospodarki, wyzwaniach HR, wdrażaniu innowacji.

Zachodnie Forum Gospodarcze 2018 to trzy dni rozmów o perspektywach rozwoju gospodarki, wyzwaniach HR, wdrażaniu innowacji. To także integracja biznesu i prezentacje gospodarcze. To największe spotkanie biznesu, nauki, administracji i samorządu w naszym regionie, które od kilku lat wpisuje się w promocję województwa lubuskiego, a zwłaszcza w promocję gospodarczą regionu.

3 października Zachodni Kongres Innowacji: Time for open innovation
godz. 9:30 – 15:00 Park Technologiczny Interior, ul. Inżynierska 8 w Nowej Soli

Tematem przewodnim Kongresu było zwiększenie konkurencyjności firmy przy wykorzystaniu prac badawczo-rozwojowych, a także pozyskiwanie środków na innowacje: źródła publiczne i prywatne, w tym crowdfunding; prowadzenie rozmów ze światem nauki; ochrona własności przemysłowej; komercjalizacja badań naukowych oraz projekt „Bony na innowacje”.

4 października Perspektywy rozwoju polskiej gospodarki
godz. 9:30 – 15:00 Hotel Ruben, al. Konstytucji 3 Maja 1 w Zielonej Górze

Celem Forum drugiego dnia było poznanie najnowszych trendów gospodarczych, zidentyfikowanie szans i zagrożeń rozwoju przedsiębiorstw funkcjonujących w zachodniej Polsce, czyli w województwie lubuskim, Zachodniopomorski oraz na Dolnym Śląsku. Poruszone zostaną również tematy związane z wyzwaniami polskiej gospodarki i bariery w jej rozwoju.

5 października Kongres HR: wyzwania rynku Pracy
godz. 9:30 – 15:00 Hotel Ruben, al. Konstytucji 3 Maja 1 w Zielonej Górze

Trzeci dzień Forum to kompendium HR. Poruszono na nim zagadnienia ważne dla branży human resources. Walka o pracownika, czyli rekrutacja w kontekście rynku pracownika; Zarządzanie kwalifikacjami jako element polityki rozwoju regionu; Pokolenie Y w natarciu, czyli millenialsi na rynku pracy; Employer branding: jak przyciągnąć i utrzymać najlepszych?

Imprezy towarzyszące Forum, to:
4 października Business Mixer -spotkanie networkingowe
godz. 16.00-18.00 Hotel Ruben, al. Konstytucji 3 Maja 1 w Zielonej Górze

4 października Biznes po godzinach – wieczór integracyjny
godz. 19.00 Grape Town Hotel, al. Wojska Polskiego 79 w Zielonej Górze

Prezentacje firm – strefa prezentacji gospodarczych, czyli okazja do zaprezentowania oferty firm, nawiązania nowych kontaktów biznesowych w formie targów

Kongres HR 4.0

skontaktuj się
z nami

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

Biuro Zielona Góra

Adres:

ul. Reja 6
65-076 Zielona Góra

Telefon:

+48 68 327 18 81