Poprzednie edycje

Lubuskie Forum Gospodarcze 2015

O problemach regionu i jego wyzwaniach

Hasłem przewodnim tegorocznego Forum była: „Nowoczesna, lubuska gospodarka”.

Edukacja zawodowa wszystkich szczebli, konkretne propozycje rozwoju gospodarczego Lubuskiego i kongres innowacji to tematy główne LFG 2015.

Pierwszy dzień forum poświęciliśmy edukacji zawodowej wszystkich szczebli. Przedstawiciele szkół zawodowych, władz oświatowych, kuratorium, przedsiębiorcy szkolący młodzież dyskutowali na temat rehabilitacji edukacji zawodowej w regionie. – Lubuskie stało się rynkiem pracownika, to pracodawca musi się o niego starać – mówiło wielu prelegentów i takie też głosy z widowni im wtórowały. Diagnoza? Rozłożone w latach 90-tych szkolnictwo zawodowe, przestarzałe warsztaty, niż demograficzny i wielka fala humanistów. – Tu nie można sobie pozwolić na działania doraźne, trzeba zmian systemowych – mówił Janusz Jasiński, przewodniczący OPZL.

W drugim dniu debaty o gospodarce, o przyszłości gospodarczej Lubuskiego, ster nad przebiegiem dyskusji oddaliśmy politologom z Instytutu Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Najpierw atmosferę rozgrzała debata oksfordzka: starcie racji tych, którzy chcieliby inwestora prywatnego z tymi, którzy uważają, że tylko inwestor państwowy jest w stanie należycie realizować określone inwestycje – w tym przypadku wydobywać miedź w Lubuskiem. Już w trakcie debaty rozgorzała gorąca dyskusja, która rozlała się na widownię. Rozmowa kontynuowana była podczas debaty z udziałem inwestorów. Panowie z przedsiębiorstw wydobywczych przekonywali, że są w stanie dojść do porozumienia, ale nie byli w stanie ustalić kiedy, jak i na jakich zasadach. Na spór zwrócił uwagę prezydent Janusz Kubicki, który stwierdził, że skoro dwie firmy nie są w stanie dojść do porozumienia, to należy na politykach wymusić jasną i ostateczną deklarację ws. wydobycia miedzi w Lubuskiem. Podkreślił również, że rozmowy o przyszłości gospodarczej regionu nie powinny koncentrować się tylko wokół kopalni miedzi.

Trzeci dzień to I Lubuski Kongres Innowacji w Parku Technologicznym INTERIOR w Nowej Soli. Był to czas na sprawdzenie, jakim potencjałem innowacyjności dysponuje woj. lubuskie, jakie są pomysły, kto i na jakie wsparcie może liczyć. Do tego konkurs z gwarantowanym wsparciem dla najlepszych projektów.

Lubuskie Forum Gospodarcze 2015 odbyło się 25 i 26 listopada w Planetarium Wenus. 27 listopada miał miejsce w Parku INTERIOR.

Kongres HR 4.0

skontaktuj się
z nami

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

Biuro Zielona Góra

Adres:

ul. Reja 6
65-076 Zielona Góra

Telefon:

+48 68 327 18 81